Anunț final nr.18651 din 30.08.2022 – examenul de promovare în grad (nivel superior) al personalului contractual de execuție din cadrul UAT Orașul Costești

Anunțuri Concurs

Nr.18651/30.08.2022

ANUNŢ FINAL

În urma susținerii probei scrise din data de 29.08.2022 și a probei interviu  la examenul de promovare în grad (nivel superior) al personalului contractual de execuție din cadrul UAT Orașul Costești , rezultatele sunt după cum urmează:

Nr.crt. Numele si prenumele Funcția contractuala de execuție

 

Rezultatul selectiei dosarelor Rezultatul probei scrise Rezultatul probei interviu Rezultat final
 

1.

 

17596/  16.08.2022

 

Inspector de specialitate, debutant (informatician)

 

ADMIS

 

89 puncte

 

91 puncte

 

90 puncte

ADMIS

Secretar comisie,
Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 30.08.2022, ora 15:00 la avizierul  si pe site-ul Primăriei Orașului Costești

Print Friendly, PDF & Email