Anunț nr. 20369 – rezultate probă scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector debutant –funcție contractuală de execuție din cadrul Biroului impozite si taxe locale

Anunțuri Concurs

Nr. 20369/16.09.2021

ANUNȚ

În urma susținerii probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector debutant –funcție contractuală de execuție din cadrul Biroului impozite si taxe locale organizat în data de 16.09.2021, rezultatele sunt după cum urmează :

  1. Anca Claudia Giulia – 87.67 puncte – ADMIS
  2. Grigore Mariana – 68.00  puncte – ADMIS

      

Se vor prezenta la proba interviu doar candidații care sunt admiși la proba scrisă.

Termenul limita de depunere a contestațiilor este până la data de  17.09.2021 ora 14:00, iar proba interviu va avea loc în data de 21.09.2021 ora 10:00.

 

Secretar comisie,

Insp. Necula Gabriela

 

Afișat azi 16.09.2021 ora 14:00 la avizierul si pe site-ul Primăriei Orașului Costești