Anunț nr. 16125 – rezultate probă scrisă din data de 08.07.2021 și probei interviu din data de 14.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, – funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Concurs

Nr.16125/15.07.2021

ANUNŢ FINAL

În urma susținerii probei scrise din data de 08.07.2021 și probei interviu  din data de 14.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, – funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești, rezultatele sunt după cum urmează:

 

Nr.crt. Numele si prenumele Funcția publica de execuție

 

Rezultatul selectiei dosarelor Rezultatul probei scrise Rezultatul probei interviu Rezultat final
 

1.

 

Neacșu Anamaria

 

Consilier, clasa I, grad profesional superior

 

ADMIS

 

87.17 puncte

 

91.67 puncte

 

178,84 puncte

ADMIS

 

Secretar comisie,

Insp. Necula Gabriela

 

Afișat azi 15.07.2021, ora 13:00 la avizierul  si pe site-ul Primăriei Orașului Costești