Anunț privind anularea accesoriilor (majorări de întârziere, penalități), în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, la bugetul local.

Anunțuri Impozite și taxe locale Știri

ANUNȚ

Primăria Orașului Costești, în baza HCL nr.8/23.02.2021, anulează accesoriile (majorări de întârziere, penalități), în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, la bugetul local.

Anularea accesoriilor se realizează, pe baza de notificare (formular tipizat) și cerere depuse la biroul Impozite și taxe locale , pana cel târziu  la 31 martie 2021.

Pentru a beneficia de scutire la plata majorărilor de întârziere și penalităților, datornicii vor trebui:

a) să achite toate obligațiile fiscale principale administrate de organul fiscal local, scadente (cu termen de plată împlinit) până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere inclusiv;

b) să achite majorările de întârziere administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere;

c) sa depună toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusive;

d) să depună cererea de anulare a majorărilor de întârziere după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 31 martie 2021 inclusiv.

Pot beneficia de aceste scutiri debitorii – persoane juridice , persoane fizice sau entități fără personalitate juridică – care la data de 31 martie 2020 au obligații fiscale principale restante, datorate bugetului local al orașului Costești.
Pentru mai multe detalii se poate consulta pagina de internet a instituției: https://primariacostestiag.ro/, secțiunea ,,Hotărâri”, sau direct la personalul responsabil din cadrul instituției , la biroul Impozite si taxe locale.                                  

 

Primar,

Ing. Baicea Ion