Anunț în atenția agenților economici care desfășoară activități sezoniere

Anunțuri Direcția de asistență socială

Anunț în atenția agenților economici care desfășoară activități sezoniere

UAT oraș Costești,

Urmarea aprobării Legii nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,  anunță  persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale că pot solicita forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere.

Solicitările se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.

În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite. Acesta se aprobă prin dispoziția primarului și se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum şi repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.

Remunerarea activității sezoniere, norma de lucru, precum și alte obligații şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna următoare, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățile sezoniere, precum şi numărul de ore efectuate. Pe baza acestei situații primarul stabilește menținerea acordării ajutorului social sau încetarea acestuia.

Termenul de depunere a cererilor este data de 20 a fiecărei luni pentru activitățile prevăzute în luna următoare. Solicitările vor fi soluționate în funcție de aptitudinile persoanelor ce beneficiază de ajutor social. Solicitările de muncă în folosul comunității  vor avea prioritate în soluționarea cererilor.

În prezent numărul de persoane apte de muncă beneficiare de ajutor social este de 25 persoane.

PRIMAR,

ing. Ion Baicea