DISPOZIȚIA nr. 480 – privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizării si desfășurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputaților din anul 2020

Anunțuri

JUDEȚUL ARGEȘ                                                                                                                                       AVIZAT,

ORAȘUL COSTEȘTI                                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

CABINET PRIMAR                                                                                                                                    Chiriță Iuliana

 

 

DISPOZIȚIA  nr. 480

Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizării si  desfășurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputaților din anul 2020;

Primarul orașului Costești, județul Argeș;

       Având în vedere:

  • prevederile art.79 (1) din Legea 208/2015, privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente cu modificările si completările ulterioare;
  • HG nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputaților;

În temeiul dispozițiilor art.196 (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 

DISPUN  :

 

Art.1. Se stabilesc în orașul Costești, locurile speciale pentru afișaj electoral in vederea organizării și  desfășurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputaților din anul 2020  dupa cum urmează:

Orașul Costești

-panou fața sediului primăriei-3 bucăți;

-panou partea de sud parc central oraș-1 bucată;

-strada Victoriei(fost magazin universal)-1 bucată;

-strada Aleea Gării-1 bucată;

-strada Pieții (zona bloc L27B)-1 bucată;

Cartier Telești

strada Telești (fosta Școală generală)-1 bucată;

-strada Telești (zona Datcu)-1 bucată;

Sat Podu Broșteni

zona stație maxi-taxi (intersecție spre Smei)-1 bucată;

– Școala Generală (Gradinița)-1 bucată;

 Sat Broșteni

– zona statie maxi-taxi (zona lac)-1 bucată;

-Școala Generală-1 bucată;

Sat Pirvu Rosu

-zona Monument-1 bucată;

Sat Smei                                                                                                     

-fosta Școală generală-1 bucată;

Cartier Zorile

-Biserica-1 bucată;

-strada Rîndunica(intersecție)-1 bucată;

Sat Stîrci

-zona Biserica-1 bucată;

          Art.2.Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri şi candidaților independenți.

          Art.3. Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 din prezenta dispoziție nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

Art.4.Prezenta dispoziție va fi comunicată prin grija secretarului general al orașului Costești:

  • Instituției Prefectului;
  • Poliției orașului Costești
  • Biroului Administrativ Gospodăresc si Serviciului sere spații verzi-salubritate-întreținere străzi trotuare.

 

 

    Dată astăzi : 05.11.2020

 

PRIMAR,

ING. BAICEA ION

 

Red 6 ex/NG