INFORMARE privind distribuirea măștilor de protecție pentru persoanele defavorizate conform OUG nr.78/2020

Anunțuri Direcția de asistență socială

INFORMARE

privind distribuirea măștilor de protecție pentru persoanele defavorizate conform OUG nr.78/2020

Primăria orașului Costești prin Direcția de Asistență Socială,  începând cu data de 15.09.2020, va distribui măștile de protecție pentru persoanele defavorizate, conform OUG nr.78/2020 și Legea 146/2020.

Potrivit acestor acte normative beneficiază de măști de protecție următoarele persoane defavorizate, domiciliate în orașul Costești:

  1. persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
  4. persoanele încadrate în grad de handicap, care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 şi 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii vor prezenta actul de identitate în original și
– pentru pensionari – cuponul de pensie;
– pentru persoane cu handicap – certificat de handicap.