DISPOZIȚIA  nr. 418 Privind delimitarea si numerotarea secțiilor de votare  în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;

Anunțuri Știri

JUDEȚUL ARGEȘ                                                                                                                                AVIZAT,

UAT ORAȘUL COSTEȘTI                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

CABINET PRIMAR                                                                                                                              Chiriță Iuliana

 

 

DISPOZIȚIA  nr. 418

 

Privind delimitarea si numerotarea secțiilor de votare  în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;

Primarul orașului Costești, județul Argeș;

Ținând cont de prevederile:

  • 20 alin.5 si art 120 din Legea nr.208 /2015 (*republicată*), cu modificările si completările ulterioare;
  • HG nr. 576/2020 privindaprobareaprogramuluicalendaristicpentrurealizareaacţiunilornecesareorganizăriişidesfăşurăriiînbunecondiţii a alegerilorpentruautorităţileadministraţieipublice locale din anul 2020;
  • Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020;

În temeiul dispozițiilor art.196 (1) lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

DISPUN  :

Art.1.Se delimiteaza si se numeroteaza secțiile de votare din raza administrativ teritorială a orașului Costești, în vederea organizării si desfășurării alegerilor pentruautoritățile administratiei publice locale din anul 2020 ;

Art.2.Primarul orașului Costești, prin aparatul de specialitate al primarului va aduce la cunoștintă alegătorilor din orașul Costești delimitarea si stabilirea sediilor secțiilor de votare prevazute în anexa nr.1, prin:

-afișare pe site-ul Primariei orașului Costești;

-afișare la Avizierul din incinta sediului Primăriei orașului Costești.

Art.3.Prezenta dispoziție va fi comunicată prin grija secretarului general al orașului Costești;

-Instituției Prefectului județului Argeș;

-Poliției orașului Costești;

-Autorității Electorale Permanente-Biroul Județean Argeș.

Dată astăzi : 11.09.2020

PRIMAR,

VICEPRIMAR

STANCU DANIEL SORIN

 

Anexă dispoziţie primar nr.418/ 12.09.2020
Alegeri locale 2020
Delimitările secţiilor de votare din ORAŞ COSTEŞTI
Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare
Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere
136 PRIMĂRIA ORAŞULUI COSTEŞTI, loc. COSTEŞTI, Strada Victoriei , Nr. 49 COSTEŞTI  

Fundătura Berzei integral
Strada Biserica Nouă toate numerele din intervalul nr. 1 -24
Strada Biserica Nouă nr. –   bl. C1
Strada Biserica Nouă nr. –   bl. L24
Strada Biserica Nouă nr. –   bl. L25
Strada Biserica Nouă nr. –   bl. L26
Strada Biserica Nouă nr. –   bl. L28
Strada Biserica Nouă nr. –   bl. L29
Strada Biserica Nouă nr. –   bl. L24A
Strada Biserica Nouă nr. –   bl. L24B
Strada Biserica Nouă nr. –   bl. L24C
Strada Biserica Nouă nr. –   bl. L28A
Strada Biserica Nouă nr. –   bl. L28B
Strada Depoului integral
Aleea Gării integral
Strada Mărgăritarului integral
Strada Pieţii nr. –   bl. C1
Strada Pieţii nr. –   bl. L33A
Strada Pieţii nr. –   bl. L28
Strada Pieţii nr. –   bl. L34
Strada Pieţii nr. –   bl. L35
Strada Pieţii nr. –   bl. L27A
Strada Pieţii nr. –   bl. L27B
Strada Pieţii nr. –   bl. L28A

 

Anexă dispoziţie primar nr.418/ 12.09.2020
Alegeri locale 2020
Delimitările secţiilor de votare din ORAŞ COSTEŞTI
Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare
Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere
136 PRIMĂRIA ORAŞULUI COSTEŞTI, loc. COSTEŞTI, Strada Victoriei , Nr. 49 COSTEŞTI  

Strada Piteşti integral
Strada Progresului toate numerele din intervalul nr. 30 -83
Strada Progresului nr. –   bl. L32
Strada Progresului nr. –   bl. L33
Strada Progresului nr. –   bl. L33A
Strada Progresului nr. –   bl. L33B
137 CASA DE CULTURĂ COSTEŞTI, loc. COSTEŞTI, Strada Victoriei , Nr. 44 COSTEŞTI  

Strada Pieţii toate numerele din intervalul nr. 3B -20A
Strada Pieţii nr. –   bl. C2
Strada Pieţii nr. –   bl. C4
Strada Pieţii nr. –   bl. C5
Strada Pieţii nr. –   bl. C4A
Strada Pieţii nr. –   bl. C5B
Strada Pieţii nr. –   bl. SMA
Strada Pieţii nr. –   bl. L28B
Strada Progresului toate numerele din intervalul nr. 1 -29
Strada Victoriei toate numerele din intervalul nr. 2 -116
Strada Victoriei nr. –   bl. C3
Strada Victoriei nr. –   bl. D7
Strada Victoriei nr. –   bl. D8
Strada Victoriei nr. –   bl. Z1
Strada Victoriei nr. –   bl. L21
Strada Victoriei nr. –   bl. L23
138 LICEUL TEORETIC COSTEŞTI, loc. COSTEŞTI, Strada Victoriei , Nr. 105 COSTEŞTI  

Calea Alexandriei toate numerele din intervalul nr. 2 -112
Calea Alexandriei nr. –   bl. 1

 

Anexă dispoziţie primar nr.418/ 12.09.2020
Alegeri locale 2020
Delimitările secţiilor de votare din ORAŞ COSTEŞTI
Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare
Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere
138 LICEUL TEORETIC COSTEŞTI, loc. COSTEŞTI, Strada Victoriei , Nr. 105 COSTEŞTI  

Calea Alexandriei nr. –   bl. 2
Calea Alexandriei nr. –   bl. B5
Calea Alexandriei nr. –   bl. D3
Calea Alexandriei nr. –   bl. BL.1
Calea Alexandriei nr. –   bl. BL.2
Fundătura Biserica Veche integral
Fundătura Circiana integral
Strada Cumpenii integral
Strada Iazului integral
Strada Industriei integral
Strada Luceafărului integral
Strada Morii integral
Strada Necşuleşti integral
Strada Primăverii integral
Strada Rîului integral
Fundătura Salcîmi integral
Strada Ştrandului integral
Strada Teleorman integral
Strada Teleormănel integral
Strada Tîrgului integral
Strada Viilor integral
Strada Zorilor toate numerele din intervalul nr. 1 -87
139 ŞCOALA TELEŞTI, loc. COSTEŞTI, Strada Teleşti , Nr. 116 COSTEŞTI  

Strada Aluniş integral
Strada Cantonului integral

 

Anexă dispoziţie primar nr.418/ 12.09.2020
Alegeri locale 2020
Delimitările secţiilor de votare din ORAŞ COSTEŞTI
Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare
Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere
139 ŞCOALA TELEŞTI, loc. COSTEŞTI, Strada Teleşti , Nr. 116 COSTEŞTI  

Strada Ciocîrliei integral
Fundătura Crîngului integral
Strada Datculeni integral
Strada Duzilor integral
Fundătura Eleşteu integral
Strada Grădinilor integral
Strada Luncilor integral
Strada Teleşti integral
Strada Tîrleşti integral
Strada Văii integral
Strada Zăvoiului integral
140 ŞCOALA GENERALĂ ZORILE, loc. COSTEŞTI, Strada Zorilor , Nr. 92 COSTEŞTI  

Strada Albinelor integral
Strada Boceşti integral
Strada Bujorilor integral
Strada Căluşarilor integral
Fundătura Dealului integral
Strada Dimeşti integral
Fundătura Izvor integral
Strada Lacului integral
Strada Liliacului integral
Strada Macului integral
Strada Măneşti integral
Strada Nedeşti integral
Strada Pandurilor integral

 

Anexă dispoziţie primar nr.418/ 12.09.2020
Alegeri locale 2020
Delimitările secţiilor de votare din ORAŞ COSTEŞTI
Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare
Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere
140 ŞCOALA GENERALĂ ZORILE, loc. COSTEŞTI, Strada Zorilor , Nr. 92 COSTEŞTI  

Strada Piscului integral
Strada Plantelor integral
Strada Pluguşorului integral
Strada Rîndunica integral
Strada Rozmarin integral
Strada Stejarului integral
Strada Strezea integral
Strada Teilor integral
Fundătura Uşurei integral
Strada Verii integral
Strada Vişinilor integral
Strada Zambilelor integral
Strada Zefirilor integral
Strada Zorilor toate numerele din intervalul nr. 88 -185
141 ŞCOALA GENERALĂ BROŞTENI, loc. BROŞTENI BROŞTENI  

integral
LĂCENI  

integral
142 ŞCOALA GENERALĂ PODU BROŞTENI, loc. PODU BROŞTENI PODU BROŞTENI  

integral
SMEI  

integral
143 ŞCOALA GENERALĂ PÎRVU ROŞU, loc. PÂRVU ROŞU PÂRVU ROŞU  

integral
144 ŞCOALA GENERALĂ STÎRCI, loc. STÂRCI STÂRCI  

integral