Anunț nr. 21668 din 12.09.2023 – examen de promovare într-o functie de conducere

Nr. 21668/12.09.2023 ANUNŢ CONCURS Primăria Orașului Costești cu sediul în orașul Costești, Str.Victoriei, nr.49, jud. Argeș, organizează examen de promovare într-o functie de conducere conform prevederilor art.73-74 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, […]

Continue Reading