Anunț nr. 11841/13.05.2021 privind închirierea pășunilor din cadrul U.A.T. Orașul Costești, județul Argeș prin procedura publică de atribuire directă

Anunțuri

Nr.11841/13.05.2021

Anunț privind închirierea pășunilor din cadrul
U.A.T. Orașul Costești, județul Argeș prin procedura publică de atribuire directă

U.A.T. Orașul Costești, județul Argeș anunță închirierea pentru o perioadă de 3 ani a suprafeței de 333,5 hectare izlaz (pajiști) în ședință publică prin atribuire directă.
Atribuirea directă a suprafeței de 333,5 ha izlaz (pajiști), se va organiza în datele de 14 mai 2021 și 15 mai 2021, începând cu ora 9,00, la sediul Primăriei orașului Costești, județul Argeș, ȋn sala de ședințe, ȋn prezența solicitanților.
Se pot înscrie la ședința publică, în vederea închirierii prin atribuire directă, crescătorii de animale persoane fizice, persoane juridice, Asociații înființate conform O.G. nr.26/2000 privind asociațiile si fundațiile, cu modificările si completările ulterioare, având animale înscrise in Registrul național al exploatațiilor (RNE), membrii ai colectivității locale, care au sediul/punctul de lucru sau domiciliul pe raza UAT orașul Costești, județul Argeș.
Documentația de atribuire poate fi obținută de la sediul Primăriei orașului Costești, județul Argeș, strada Victoriei nr.49 sau de pe pagina web a primăriei www.primariacostestiag.ro.

 

PRIMAR,
Ing. Baicea Ion

 

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE DIRECTĂ