COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ARGEŞ – HOTĂRÂREA NR. 61 din data de 04.12.2020

Anunțuri Situații de urgență

JUDEŢUL ARGEŞ
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ARGEŞ
HOTĂRÂREA NR. 61 din data de 04.12.2020

Având în vedere:
– prevederile H.G.nr.967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu completările și modificările ulterioare;
– Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu completările si modificările ulterioare;
– Ordinul ministrului sănătății nr.1309 din 21 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
– prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind managementul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile H.G.nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr.49987/25.11.2020 înregistrată la Instituția Prefectului – județul Argeș sub nr.22132/25.11.2020;
– adresa Direcției de Sănătate Publică Argeș nr.42435/04.12.2020 înregistrată la Instituția Prefectului – județul Argeș sub nr.22511/04.12.2020;
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş întrunit în şedinţă extraordinară în data de 04.12.2020, ora 11.00 a luat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00, în localităţile din județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se permite activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, în intervalul orar 6,00 – 23,00, fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în localitățile din județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se permite activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 6,00 – 23,00, fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în localitățile din județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Măsurile prevăzute la alin.(1) – (3) intră în vigoare începând cu data de 07.12.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile.

Art.2. (1) Se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00, în localităţile din județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, prevăzute în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se permite activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, în intervalul orar 6,00 – 23,00, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în localităţile din județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, prevăzute în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se permite activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 6,00 – 23,00, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în localităţile din județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, prevăzute în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Măsurile prevăzute la alin.(1) – (3) intră în vigoare începând cu data de 07.12.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile.

Art.3. (1) Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum a produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor în localitățile din județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, prevăzute în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare doar pentru persoanele cazate în aceste unități, în localitățile din județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, prevăzute în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi a băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective aparținând operatorilor economici prevăzuți la alin.(1) și (2), cu condiția limitării la cel mult 3 cumpărători aflați simultan în incinta spațiului respectiv și cu asigurarea obligatorie a unei distanțe minime de 2 m între persoanele aflate în zona casei de marcat.
(4) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (2) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent în conformitate cu prevederile H.G.nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anexa 3, art.6, punctul 3.
(5) Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc în localitățile din județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, prevăzute în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(6) Sunt interzise activitățile în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în localitățile din județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, prevăzute în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(7) Măsurile prevăzute la alin.(1) – (6) intră în vigoare începând cu data de 07.12.2020, ora 00.00 pentru o perioadă de 14 zile.

Art.4. (1) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor de tip discount și de proximitate, în supermarketuri și hypermarketuri astfel încât să se asigure, în medie, 8 mp/persoană prin raportare la maximum 30% din suprafața liberă a spațiului comercial (suprafață utilizabilă de către clienți și neacoperită de rafturi, vitrine sau alte elemente de mobilier), precum și o distanță minima de 2 m între persoane în zona caselor de marcat.
(2) Acolo unde sunt disponibile sisteme alternative de manipulare a produselor, de tipul cărucioarelor/coșurilor de cumpărături cu roți și a coșurilor de mână, se va renunța la utilizarea coșurilor de mână, iar numărul cărucioarelor/coșurilor cu roți disponibile clienților va fi limitat astfel încât să se asigure, în medie, 8 mp/persoană prin raportare la maximum 30% din suprafața liberă a spațiului comercial(suprafață utilizabilă de către clienți și neacoperită de rafturi, vitrine sau alte elemente de mobilier) și o distanță minimă de 2 m între persoane în zona caselor de marcat.
(3) Măsurile stabilite la alineatele precedente din prezentul articol se aplică în toate localitățile din județul Argeș, începând cu data de 07.12.2020, ora 00.00 pentru o perioadă de 14 zile, indiferent de incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul fiecărei localități.

Art.5. (1) Începând cu data prezentei hotărâri încetează funcționarea ca unitate de izolare și tratament destinată persoanelor cu infecție SARS-CoV-2 forme asimptomatice, devenite asimptomatice sau cu forme ușoare și fără factori de risc în condițiile prevăzute de Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr.753/08.05.2020 – secție exterioară boli infecto-contagioase a Spitalului Județean de Urgență Pitești, a spațiului situat în municipiul Pitești, Bd.Eroilor nr.26 – 28, județul Argeș.

Art.6. Comitetele locale pentru situații de urgență din județul Argeș au obligația informării tuturor operatorilor economici de pe raza unității administrativ-teritoriale în care activează asupra restricțiilor impuse, precum și obligația asigurării respectării măsurilor dispuse prin prezenta hotărâre.

Art.7. Începând cu data prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art.8. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş va comunica prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoștință și conformare.
(2) Conducătorii instituțiilor/entităților publice din județul Argeș vor asigura punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri, în caz contrar intrând sub incidența sancțiunilor prevăzute de lege.

PREŞEDINTE C.J.S.U.
P R E F E C T
EMANUEL SOARE

VICEPREŞEDINTE C.J.S.U.
PREŞEDINTE
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Ion MÎNZÎNĂ

VICEPREŞEDINTE C.J.S.U.
INSPECTOR ŞEF
I.S.U. ARGEŞ
Lt.col. Bogdan OLAR
Anexa nr.1
la Hotărârea C.J.S.U. nr.61 din 04.12.2020

Localitățile din județul Argeș în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori

1. ANINOASA
2. AREFU
3. BOŢEŞTI
4. BRĂDULEŢ
5. CEPARI
6. CORBENI
7. CORBI
8. COŞEŞTI
9. DÂMBOVICIOARA
10. DÂRMĂNEŞTI
11. DRAGOSLAVELE
12. HÂRSEȘTI
13. MIROŞI
14. MOZĂCENI
15. NUCŞOARA
16. OARJA
17. POIENARII DE MUSCEL
18. RĂTEŞTI
19. RÂCA
20. SĂLĂTRUCU
21. SLOBOZIA
22. STOENEŞTI
23. ŞTEFAN CEL MARE
24. ŞUICI
25. TIGVENI
26. UNGHENI
27. VLĂDEŞTI
Anexa nr.2
la Hotărârea C.J.S.U. nr.61 din 04.12.2020

Localitățile din județul Argeș în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare decât 1,5/1.000 de locuitori și mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori

1. ALBEŞTII DE ARGEŞ
2. ALBEŞTII DE MUSCEL
3. BĂBANA
4. BĂICULEŞTI
5. BÂRLA
6. BELEŢI-NEGREŞTI
7. BEREVOEŞTI
8. BOGAŢI
9. BUGHEA DE SUS
10. BUZOEŞTI
11. CĂLINEŞTI
12. CIOFRÂNGENI
13. CIOMĂGEŞTI
14. COCU
15. COTMEANA
16. DAVIDEŞTI
17. DOMNEŞTI
18. HÂRTIEŞTI
19. IZVORU
20. LEORDENI
21. LUNCA CORBULUI
22. MERIŞANI
23. MICEŞTI
24. MORĂREŞTI
25. MUŞĂTEŞTI
26. NEGRAŞI
27. PIETROŞANI
28. POPEŞTI
29. RECEA
30. ROCIU
31. STOLNICI
32. ŢIŢEŞTI
33. UDA
34. VALEA DANULUI
35. VALEA MARE-PRAVĂŢ
36. VEDEA
37. VULTUREŞTI

Anexa nr.3
la Hotărârea C.J.S.U. nr.61 din 04.12.2020

Localitățile din județul Argeș în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori

1. ALBOTA 27. POIANA LACULUI
2. BASCOV 28. POIENARII DE ARGEȘ
3. BĂLILEȘTI 29. PRIBOIENI
4. BOTENI 30. RUCĂR
5. BRADU 31. SĂPATA
6. BUDEASA 32. SCHITU GOLEȘTI
7. BUGHEA DE JOS 33. STÂLPENI
8. CĂLDĂRARU 34. SUSENI
9. CĂTESCA 35. ȘTEFĂNEȘTI
10. CÂMPULUNG 36. TEIU
11. CETĂȚENI 37. TOPOLOVENI
12. CICĂNEȘTI 38. VALEA IAȘULUI
13. COSTEȘTI
14. CUCA
15. CURTEA DE ARGEȘ
16. DOBREȘTI
17. DRĂGANU
18. GODENI
19. LEREȘTI
20. MĂLURENI
21. MĂRĂCINENI
22. MIHĂEȘTI
23. MIOARELE
24. MOȘOAIA
25. MIOVENI
26. PITEȘTI