DISPOZIȚIA  nr. 394 – Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizării și  desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020

Anunțuri Evenimente Evidența populației Știri

DISPOZIȚIA  nr. 394

 

Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizării și  desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020;

 

Primarul orașului Costești, județul Argeș;

       Având în vedere:

 • prevederile art.79 din Legea 115/2015,privind alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020;

În temeiul dispozițiilor art.196 (1) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

DISPUN  :

Art.1. Se stabilesc în orașul Costești, locurile speciale pentru  afișaj electoral în vederea organizării și  desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020  după cum urmează:

Orașul Costești

 • panou fața sediului primăriei – 3 bucăți;
 • panou partea de sud parc central oraș-1 bucată;
 • strada Victoriei(fost magazin universal)-1 bucată;
 • strada Aleea Gării-1 bucată;
 • strada Pieții (zona bloc L27B) – 1 bucată;

Cartier Telești

 • strada Telești (fosta Școală generală)-1 bucată;
 • strada Telești (zona Datcu)-1 bucată;

Sat Podu Broșteni

 • zona stație maxi-taxi (intersecție spre Smei) –1 bucată;
 • Școala Generală (Grădinița) –1 bucată;

 Sat Broșteni

 • zona stație maxi-taxi(zona lac)-1 bucată;
 • Școala Generală-1 bucată;

Sat Pârvu Roșu

 • zona Monument-1 bucată;

Sat Smei

 • fosta Școală generală-1 bucată;

Cartier Zorile

 • Biserica-1 bucată;
 • strada Rândunica (intersecție)-1 bucată;

Sat Stârci

 • zona Biserica-1 bucată;

          Art.2. Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri și candidaților independenți.

          Art.3. Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 din prezenta dispoziție nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

         Art.4. Prezenta dispoziție va fi comunicată prin grija secretarului general al orașului Costești:

 • Instituției Prefectului;
 • Poliției orașului Costești
 • Biroului Administrativ Gospodăresc și Serviciului sere spații verzi-salubritate-întreținere străzi trotuare.

 

 

Dată astăzi : 25.08.2020

 

 

 

 

p.PRIMAR,

VICEPRIMAR

SANDU FLORIN

 

 

Red 6 ex/NG