MESAJ DE INTERES PUBLIC

Direcția de asistență socială

Folosim acest prilej pentru a informa persoanele interesate că, începând cu data de 01.02.2020, documentele necesare pentru realizarea evaluării/reevaluării complexe a copilului/adultului, în vederea încadrării/reîncadrării într-un grad de handicap, pot fi transmise Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, și în format electronic, la următoarele adrese de e-mail:

 Pentru evaluarea/reevaluarea complexă a copilului, documentele pot fi transmise la adresa de e-mail: sec_copii_ag@protectiacopilului.cjarges.ro

 Pentru evaluarea/reevaluarea complexă a persoanei adulte, documentele pot fi transmise la adresa de e-mail: sec_adulti_ag@protectiacopilului.cjarges.ro

Actele necesare în vederea completării dosarelor și formularele tipizate se regăsesc pe site-ul instituției https://www.cjarges.ro/en/web/dgaspc-arges/acasa

 Lista cu documentele necesare pentru evaluarea/reevaluarea copiilor pot fi găsite prin accesarea link-ului https://www.cjarges.ro/…/web/dgaspc-a…/copil-cu-dizabilitati , iar formularele tipizate pot fi descărcate prin accesarea link-ului https://www.cjarges.ro/…/w…/dgaspc-arges/formulare-sec-copii ;

 Lista cu documentele necesare pentru evaluarea/reevaluarea persoanelor adulte și formulare tipizate pot fi găsite prin accesarea link-ului https://www.cjarges.ro/en/web/dgaspc-arges/formulare

Primirea e-mail-ului transmis către Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități (SECCD), respectiv către Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap (SECPAH), la adresele de e-mail sus-menționate, va genera un mesaj automat, care va confirma primirea acestuia.
În termen de 5 zile lucrătoare, ce curge de la data confirmării primirii e-mail-ului inițial, persoana în cauză va fi informată asupra datei programate pentru evaluare/reevaluare în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități, respectiv al Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap sau, după caz, cu privire la necesitatea depunerii unor documente suplimentare ori retransmiterea documentelor ilizibile/incomplete.

La data programată pentru evaluare/reevaluare, documentele transmise în format electronic și/sau cele solicitate suplimentar vor fi prezentate fizic, pe suport de hârtie, în original/copii, așa cum sunt precizate în lista cu actele necesare pentru evaluare/reevaluare.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul D.G.A.S.P.C. Argeș sau telefonic:
– Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități, tel. 0248 – 211406;
– Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap, tel 0248 – 271131 interior 46. https://www.cjarges.ro/en/web/dgaspc-arges/anunturi-anul-2020?