Anunț nr. 17153/30.07.2021 – examen de promovare în grad profesional.

Nr. 17153/30.07.2021 ANUNȚ   În baza prevederilor art.618 alin.(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, UAT Orașul Costești organizează în data de 27.08.2021 – proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional. Condițiile de desfășurare a examenului de promovare: Examenul de promovare în grad profesional se […]

Continue Reading

Primarul Ion Baicea și Consiliul Local Costești au oferit titlul de Cetățean de Onoare profesorului Ilie Stănescu și post – mortem medicului Dumitru Bacinschi

Marți, 20 iulie 2021, în zi de mare sărbătoare pentru orașul nostru, alături de cetățenii orașului s-au aflat: primarul Ion Baicea, președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă, și vicepreședintele Adrian Dumitru Bughiu. Cum în astfel de momente se cuvine a aduce recunoaștere personalităților care au contribuit la dezvoltarea localității, primarul Ion Baicea și Consiliul Local […]

Continue Reading

Anunț nr. 16125 – rezultate probă scrisă din data de 08.07.2021 și probei interviu din data de 14.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, – funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Nr.16125/15.07.2021 ANUNŢ FINAL În urma susținerii probei scrise din data de 08.07.2021 și probei interviu  din data de 14.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, – funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești, rezultatele sunt după cum urmează:   Nr.crt. Numele si prenumele Funcția publica de execuție   Rezultatul […]

Continue Reading

Anunț nr. 16107 – privind ocuparea pe perioada nedeterminată a doua funcții contractuale de execuție, vacante de muncitori necalificați , treapta I  în cadrul Serviciului întreținere domeniul public  în data de 10.08.2021 probă practică;  

Nr. 16107/15.07.2021   ANUNȚ UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a doua funcții contractuale de execuție, vacante de muncitori necalificați , treapta I  în cadrul Serviciului întreținere domeniul public  în data de 10.08.2021 probă practică;   Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiiții (generale) si conditii […]

Continue Reading

Anunț nr.15575 – rezultate probă scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior – funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Nr. 15575/08.07.2021 ANUNȚ În urma susținerii probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior –funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești ,organizat în data de 08.07.2021, rezultatele sunt după cum urmează : 1. Neacșu Anamaria – 87.17 puncte – ADMIS 2. Constantin Octaviana Lenuța – 31 puncte […]

Continue Reading

Anunț nr. 15457/05.07.2021, PROCES VERBAL-SELECȚIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional debutant – funcție publica de execuție în cadrul Compartimentului Urbanism

COMISIA DE CONCURS NR.15457/05.07.2021 PROCES VERBAL-SELECȚIE DOSARE Încheiat azi 05.07.2021 Comisia de concurs constituită în baza dispoziției Primarului Orașului Costești nr.178/07.06.2021, formată din: Președinte: -Stancu Daniel Sorin- viceprimar UAT Orașul Costești Membrii: -Chiriță Iuliana – secretar general al UAT Orașul Costești; – Geangavelea Marinela – membru- sef birou registru agricol-cadastru-relații cu publicul; Secretar comisie: Necula […]

Continue Reading

Anunț nr. 15366 – privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare a postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Nr. 15366/02.07.2021 ANUNT, privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare a postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești ; În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs de recrutare privind ocuparea postului vacant de consilier, clasa I , grad profesional superior- funcție publica de execuție, […]

Continue Reading

Anunț nr.15237 – rezultate finale concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II– funcție contractuală de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Nr.15237/01.07.2021 ANUNŢ FINAL În urma susținerii probei scrise din data de 25.06.2021 și probei interviu  din data de 30.06.2021, pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II– funcție contractuală de execuție din cadrul SPCLEP Costești, rezultatele sunt după cum urmează:   Nr.crt. Numele si prenumele Funcția contractuală de execuție   Rezultatul selectiei dosarelor […]

Continue Reading