Anunț în atenția agenților economici care desfășoară activități sezoniere

Anunț în atenția agenților economici care desfășoară activități sezoniere UAT oraș Costești, Urmarea aprobării Legii nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,  anunță  persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale […]

Continue Reading

Anunț privind anularea accesoriilor (majorări de întârziere, penalități), în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, la bugetul local.

ANUNȚ Primăria Orașului Costești, în baza HCL nr.8/23.02.2021, anulează accesoriile (majorări de întârziere, penalități), în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, la bugetul local. Anularea accesoriilor se realizează, pe baza de notificare (formular tipizat) și cerere depuse la biroul Impozite și taxe locale , pana cel târziu  la 31 martie 2021. Pentru a beneficia de scutire la […]

Continue Reading

COMUNICAT – privind distribuirea pachetelor cu produse de igienă POAD

COMUNICAT privind distribuirea pachetelor cu produse de igienă POAD   În cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, Primăria orașului Costești desfășoară prin Direcția de Asistență Socială, activitatea de distribuire a produselor de igienă, tranșa a III-a, începând cu data de 22 februarie 2021. Categoriile de persoane care beneficiază de acest sprijin sunt: Persoanele singure și […]

Continue Reading

Proiect privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 68/26.11.2020 privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al orașului Costești

Proiect privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 68/26.11.2020 privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al orașului Costești Prin H.C.L. nr. 68/26.11.2020 s-a aprobat Procedura de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Orasului Costesti. Aceasta hotarare a […]

Continue Reading

Proiect – REGULAMENT Privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) pentru deșeurile municipale generate de persoanele fizice

REGULAMENT Privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) pentru deșeurile municipale generate de persoanele fizice 1. DISPOZITII GENERALE Prezentul regulament s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 454 lit. […]

Continue Reading

Coduri atenționare și avertizare hidro-meteorologice

Atenţionările şi avertizările hidro-meteorologice se emit pe coduri de culori, conform Ordinului comun nr. 3403/245/2012 a MMP si MAI: Fenomene meteorologice: Vânt Ploaie Furtuni Zăpadă Temperaturi ridicate extreme Temperaturi scăzute extreme Ceață Semnificaţia Codurilor de Culori pentru Atenţionarea Hidrologică COTĂ DE ATENȚIE – COD GALBEN – nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval […]

Continue Reading