UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat I în cadrul Compartimentului sere spații verzi;

ANUNȚ UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat I în cadrul Compartimentului sere spații verzi; Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiiții (generale): a) sa aiba cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau […]

Continue Reading

ANUNŢ privind examenul de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul UAT Orașul Costești organizat în data de 05.12.2019

ANUNŢ privind examenul de promovare în grad profesional  pentru personalul contractual din cadrul UAT Orașul Costești organizat în data de 05.12.2019;              În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade […]

Continue Reading