HOTĂRÂRE NR.89 privind actualizarea și înregistrarea în contabilitate a inventarului bunurilor de retur (cantitativ și valoric), cuprinse ȋn Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1 din data de 26 martie 2010

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞUL COSTEŞTI CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI HOTĂRÂRE  NR.89 privind actualizarea și înregistrarea în contabilitate a inventarului bunurilor de retur (cantitativ și valoric), cuprinse ȋn Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare  nr. 1 din data de 26 martie 2010 Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit […]

Continue Reading

Anunț nr. 25560 din 22.11.2022 – UAT Orașul Costești, organizează examen de promovare în grad pentru următoarele funcții contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile subordonate Consiliului Local

Nr.25560/22.11.2022 ANUNȚ UAT Orașul Costești, cu sediul în Costești, Str. Victoriei, nr.49, jud. Argeș, în conformitate cu prevederile art. 74 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizează examen de promovare în grad pentru următoarele functii contractuale de executie din […]

Continue Reading