HOTĂRÂRE NR.89 privind actualizarea și înregistrarea în contabilitate a inventarului bunurilor de retur (cantitativ și valoric), cuprinse ȋn Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1 din data de 26 martie 2010

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞUL COSTEŞTI CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI HOTĂRÂRE  NR.89 privind actualizarea și înregistrarea în contabilitate a inventarului bunurilor de retur (cantitativ și valoric), cuprinse ȋn Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare  nr. 1 din data de 26 martie 2010 Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit […]

Continue Reading