Anunț privind anularea accesoriilor (majorări de întârziere, penalități), în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, la bugetul local.

ANUNȚ Primăria Orașului Costești, în baza HCL nr.8/23.02.2021, anulează accesoriile (majorări de întârziere, penalități), în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, la bugetul local. Anularea accesoriilor se realizează, pe baza de notificare (formular tipizat) și cerere depuse la biroul Impozite și taxe locale , pana cel târziu  la 31 martie 2021. Pentru a beneficia de scutire la […]

Continue Reading

Proiect – REGULAMENT Privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) pentru deșeurile municipale generate de persoanele fizice

REGULAMENT Privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) pentru deșeurile municipale generate de persoanele fizice 1. DISPOZITII GENERALE Prezentul regulament s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 454 lit. […]

Continue Reading