Anunț nr. 8274 din 30.03.2023 – concurs de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent social –funcție contractuală de execuție din cadrul Direcției de asistență socială , pe perioadă determinată, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. 8274/30.03.2023 ANUNŢ Primăria Orașului Costești organizează, în data de 18.04.2023, ora 1000, la sediul său din Orașul Costești, strada Victoriei nr.49, concurs de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent social –funcție contractuală de execuție din cadrul Direcției de asistență socială , pe perioadă determinată, cu durată normală a timpului de muncă, de […]

Continue Reading

Anunț nr. 25560 din 22.11.2022 – UAT Orașul Costești, organizează examen de promovare în grad pentru următoarele funcții contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile subordonate Consiliului Local

Nr.25560/22.11.2022 ANUNȚ UAT Orașul Costești, cu sediul în Costești, Str. Victoriei, nr.49, jud. Argeș, în conformitate cu prevederile art. 74 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizează examen de promovare în grad pentru următoarele functii contractuale de executie din […]

Continue Reading

Anunț nr. 24772 din 14.11.2022 – rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional din cadrul UAT Orașul Costești

Nr. 24772/14.11.2022 Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional din cadrul UAT Orașul Costești;   Nr. crt. Nr. de înregistrare  atribuit dosarului de înscriere la examenul de promovare/Data înregistrării Punctajul probei scrise Punctajul probei interviu Punctaj final Rezultat 1. 22133/11.10.2022 87.33 p 93 p 180.33p ADMIS 2. 22446/17.10.2022 80 p 93 p 173 […]

Continue Reading
Stema orașului Costești

Anunț nr. 24577 din 10.11.2022 – Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești;

Nr. 24577/10.11.2022 Rezultatul probei interviu La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești; Având în vedere prevederile art. 61 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, comisia de examen comunică […]

Continue Reading
Stema orașului Costești

Anunț nr. 24262 din 07.11.2022 – rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești;

Nr. 24262/07.11.2022 Rezultatul probei scrise La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești; Având în vedere prevederile art. 60 alin.(2) si art. 62 alin.(3) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările […]

Continue Reading

Anunț nr. 23397 din 27.10.2022 – verificare dosare înscriere la examenul de promovare în grad al funcționarilor publici din cadrul UAT Orașul Costești

COMISIA DE CONCURS 23397/27.10.2022 ANUNȚ În urma verificării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad al funcționarilor publici din cadrul UAT Orașul Costești din data de 27.10.2022 s-a constatat că s-au depus un număr de 2 dosare, care îndeplinesc condițiile de a participa la examenul de promovare în grad. Acestea sunt după cum […]

Continue Reading

Anunț nr. 21594 din 05.10.2022 – examen de promovare în grad profesional.

Nr. 21594/05.10.2022 ANUNȚ În baza prevederilor art.618 alin.(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, UAT Orașul Costești organizează în data de 07.11.2022 – proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional. Condițiile de desfășurare a examenului de promovare: Examenul de promovare în grad profesional se va […]

Continue Reading
Stema orașului Costești

Anunț nr. 20371 din 21.09.2022 – REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU DESEMNAREA CONSILIERULUI DE ETICĂ DIN CADRUL PRIMARIEI ORAȘULUI COSTESTI, JUDEȚUL ARGEȘ

Nr.20371/21.09.2022 ANUNŢ FINAL În urma susținerii probei selecției dosarelor din data de 16.09.2022 și probei interviu din data de 19.09.2022, pentru desemnarea consilierului de etică din cadrul Uat Orasul Costesti, rezultatul este după cum urmează: Nr. crt. Numele si prenumele Rezultatul selectiei dosarelor Rezultatul probei interviu Rezultat final   1.   19695/ 14.09.2022   ADMIS […]

Continue Reading

Anunț nr. 20008 din 16.09.2022 –  PRIVIND VERIFICAREA ȘI SELECTIA  DOSARELOR DE CANDIDATURĂ PENTRU DESEMNAREA CONSILIERULUI DE ETICĂ DIN CADRUL PRIMARIEI ORAȘULUI COSTESTI, JUDEȚUL ARGEȘ

Nr.20008/16.09.2022 ANUNȚ,  PRIVIND VERIFICAREA ȘI SELECTIA  DOSARELOR DE CANDIDATURĂ PENTRU DESEMNAREA CONSILIERULUI DE ETICĂ DIN CADRUL PRIMARIEI ORAȘULUI COSTESTI, JUDEȚUL ARGEȘ În urma verificării dosarelor de înscriere pentru desemnarea consilierului de etica din cadrul UAT Orașul Costești s-a constatat că s-a depus un singur dosar înregistrat sub nr. 19695/14.09.2022, care îndeplinește condițiile prevăzute la art. […]

Continue Reading

Anunț final nr.18651 din 30.08.2022 – examenul de promovare în grad (nivel superior) al personalului contractual de execuție din cadrul UAT Orașul Costești

Nr.18651/30.08.2022 ANUNŢ FINAL În urma susținerii probei scrise din data de 29.08.2022 și a probei interviu  la examenul de promovare în grad (nivel superior) al personalului contractual de execuție din cadrul UAT Orașul Costești , rezultatele sunt după cum urmează: Nr.crt. Numele si prenumele Funcția contractuala de execuție   Rezultatul selectiei dosarelor Rezultatul probei scrise […]

Continue Reading