Anunț nr. 20247 din 29.09.2023 -Rezultatul final la examenul de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de sef serviciu, gradul II, din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public

ANUNȚ Rezultatul final la examenul de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de sef serviciu, gradul II, din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public organizat în data de 27.09.2023 (proba scrisă) si 27.09.2023 (proba interviu) rezultatul final este după cum urmează: Nr. crt. Nr. si data de înregistrare a dosarului de concurs Funcția contractuală […]

Continue Reading

Anunț nr. 23044 din 27.09.2023 – rezultate probă interviu la examenul de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacanta de sef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public

Nr. 23044/27.09.2023 ANUNȚ În urma susținerii probei interviu la examenul de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacanta de sef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public organizat în data de 27.09.2023, rezultatul este după cum urmează : Nr. crt.   Nr. si data de înregistrare a dosarului de concurs Punctaj proba […]

Continue Reading

Anunț nr. 22997 din 27.09.2023 -rezultate proba scrisă la examenul de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacanta de sef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Întretinere Domeniul Public

Nr. 22997/27.09.2023 ANUNȚ În urma susținerii probei scrise la examenul de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacanta de sef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Întretinere Domeniul Public organizat în data de 27.09.2023, rezultatul este după cum urmează : Nr. crt. Nr. si data de înregistrare a dosarului de concurs Punctaj proba scrisa […]

Continue Reading

Anunț nr. 22790 din 26.09.2023 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor umane aparținând domeniului public al orașului Costești, județul Argeș

ANUNȚ În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, astăzi 26.09.2023, Primăria Orașului Costești, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a  Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor umane aparținând domeniului public al orașului Costești, județul Argeș. Având în vedere prevederile art.7 […]

Continue Reading

Anunț nr. 21668 din 12.09.2023 – examen de promovare într-o functie de conducere

Nr. 21668/12.09.2023 ANUNŢ CONCURS Primăria Orașului Costești cu sediul în orașul Costești, Str.Victoriei, nr.49, jud. Argeș, organizează examen de promovare într-o functie de conducere conform prevederilor art.73-74 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, […]

Continue Reading