Anunț nr. 18936 – concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului resurse umane

Nr. 18936/27.08.2021 ANUNȚ Primăria orașului Costești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de: -inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului resurse umane, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână. Condiții de participare la concurs: Conditii generale: Candidații trebuie să îndeplinească […]

Continue Reading

Anunț nr. 18801 – privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare a  postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, – funcție publică de execuție din cadrul Compartimentului Buget contabilitate

Nr.18801/26.08.2021 ANUNȚ, privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare a  postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, – funcție publică de execuție din cadrul Compartimentului Buget contabilitate ;   În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs de recrutare privind ocuparea postului vacant de consilier, clasa I , grad profesional superior- funcție publica […]

Continue Reading

Anunț nr. 18683 -concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector debutant în cadrul  Biroului impozite si taxe locale în data de 16.09.2021  proba scrisă

Nr. 18683/25.08.2021 ANUNȚ UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector debutant în cadrul  Biroului impozite si taxe locale în data de 16.09.2021  proba scrisă;   Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții (generale) și condiții specifice: a) să aibă […]

Continue Reading

ANUNȚ DE PARTICIPARE – la sesiunea de selecție a proiectelor sportive care vor beneficia de finanțare de la bugetul local al orașului Costești pe anul 2021, pentru activități sportive

ANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea de selecție a proiectelor sportive care vor beneficia de finanțare de la bugetul local al orașului Costești pe anul 2021, pentru activități sportive Orașul Costești face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabila pentru anul de execuție financiara 2021, in baza prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din […]

Continue Reading

Anunț nr. 18108 – concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant de administrator, treapta I, în cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public

Nr. 18108/17.08.2021 ANUNȚ UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant de administrator, treapta I, în cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public în data de 08.09.2021 proba scrisă;   Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții (generale) și condiții specifice: a) sa aibă cetățenia română, […]

Continue Reading

Anunț nr. 17970 – anunț final pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificați, treapta I

Nr.17970/13.08.2021 ANUNŢ FINAL   În urma susținerii probei practice din data de 10.08.2021 și probei interviu  din data de 12.08.2021, pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificati, treapta I– funcții contractuale de execuție din cadrul Serviciului Întretinere Domeniul Public, rezultatele sunt după cum urmează:   Nr.crt. Numele si prenumele Funcția contractuală de execuție   Rezultatul […]

Continue Reading

Anunț nr. 17886/12.08.2021 – rezultate probă interviu din data de 12.08.2021 pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificați treapta I

Nr. 17886/12.08.2021                                                                                                                     ANUNȚ   În urma susținerii probei interviu din data de 12.08.2021 pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificați treapta I –funcții contractuale de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public rezultatele sunt după cum urmează:   Nr. Crt. Nume și prenume Funcția contractuală pentru care candidează Punctajul obținut la proba interviu Rezultat interviu 1. […]

Continue Reading

Anunț nr. 17736 – rezultate probă practică la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de muncitori necalificați I

Nr.17736/10.08.2021 ANUNȚ În urma susținerii probei practice la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de muncitori necalificați I –funcții contractuale de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public organizat în data de 10.08.2021, rezultatele sunt după cum urmează : Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj obținut Rezultat 1. Alexescu Iulian 65 puncte ADMIS 2. Bălașa Ilie […]

Continue Reading

Anunț nr. 17582 – privind selecția dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificați, treapta I- funcții contractuale de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public

Nr. 17582/06.08.2021 ANUNȚ privind selecția dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificați, treapta I- funcții contractuale de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public;     În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs privind ocuparea posturilor de muncitori necalificati I –functii contractuale de execuție ,comisia a constatat că s-au depus un număr de […]

Continue Reading

Acțiuni de dezinsecție împotriva căpușelor

Primăria orașului Costești va efectua, vineri 06.08.2021 între orele 05:30 – 07:30 acțiuni de dezinsecție împotriva căpușelor. Locuitorii sunt rugați să ia toate măsurile de protecție necesare în scopul evitării contactului cu substanțele insecticide distribuite în zona Parcului Central din Costești. Programul poate fi decalat în cazul în care condițiile meteo nu permit desfășurarea în […]

Continue Reading