Atribuții

Atribuțiile principale ale Consiliului Local:

 • alege din rândul consilierilor viceprimarul;
 • stabilește, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu al primăriei;
 • aprobă statutul orașului, regulamentul de organizare și funcționare a consiliului;
 • avizează sau aprobă studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului și urbanism;
 • aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite; stabilește impozite și taxe locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii;
 • aprobă, la propunerea primarului, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate, ale instituțiilor și serviciilor publicel;
 • administrează domeniul public și privat al orașului;
 • hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică, precum și a serviciilor publice de interes local;
 • hotăraște vânzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata, in conditiile legii;
 • hotărăște asupra înfiintării și reorganizării regiilor autonome de interes local;
 • exercită toate drepturile acționarului la societățile comerciale pe care le-a inființat;
 • analizează și aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localității, aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acțiuni de apărare împotriva inundațiilor, incendiilor, dezastrelor și fenomenelor meteorologice periculoase;
 • stabilește măsurile necesare pentru construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor, podurilor, precum și a întregii infrastructuri aparținând căilor de comunicații de interes local;
 • asigură condițiile materiale, financiare necesare pentru buna funcționare a instituțiilor și serviciilor publice de educație, sănătate, tineret, cultură și sport, apărarea ordinii publice, apărare civilă;
 • contribuie la organizarea de activități științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement
 • contribuie la realizarea măsurilor de protecție si asistența socială;
 • înființează și organizează târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracție, baze sportive și asigură buna funcționare a acestora;
 • atribuie sau schimbă denumiri de strazi, de piețe și de obiective de interes public local;
 • sprijină activitatea cultelor religioase, în condițiile legii;
 • asigură libertatea comerțului și încurajează libera initiațivă.

Informaţii importante! Acest website foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor. Mai multe informaţii în Politica de confidenţialitate.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close